Kataloogid

Iga kataloogi tuumaks on toodete või teenuste loendi temaatiline register, mis hõlbustab vajaliku informatsiooni leidmist. Kataloogi kujundamise peamiseks eesmärgiks on aidata kasutajat vajaliku toote leidmisel.
Register paigutatakse reeglina kataloogi esimestele lehekülgedele, kasutades sealjuures hästiloetavaid erineva suurusega šrifte. Tooted paigutatakse kataloogi tavaliselt tähestiku järjekorras, tõstes suurelt esile toodete nimetused ja leheküljenumbrid.

e-pood

-29%
From 10,00Kujunda ise